Hướng tiếp cận Reggio Emilia®

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

HƯỚNG TIẾP CẬN REGGIO EMILIA®

Phương pháp tiếp cận Reggio Emilia® linh hoạt và toàn diện, coi việc học tập là một hành trình thú vị và ý nghĩa, nơi trẻ phát triển tình yêu cả đời với việc học, khám phá thế giới thông qua các giác quan, tìm ra tiếng nói của chính mình, xây dựng các kỹ năng để tạo ra các mối quan hệ hòa hợp, phong phú, độc lập và có trách nhiệm với cộng đồng xung quanh.

 

Trong phương pháp tiếp cận Reggio Emilia®, môi trường được xem là giáo viên thứ ba đóng vai trò quan trọng, và đây chính là lý các lớp học và khu vực trường học của chúng tôi được thiết kế để truyền cảm hứng, kích thích sự quan tâm và tò mò của trẻ để chúng trải nghiệm học tập dựa trên sự tìm tòi theo đúng nghĩa đen của khái niệm này.

Môi Trường Học Tập Mở và “Xanh”
Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Giáo Dục
Khuyến Khích Trẻ Bộc Lộ Cảm Xúc
Môi Trường Hội Nhập Đa Quốc Tế

ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TẠI

WISDOMLAND INTERNATIONAL PRESCHOOL